• Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVOTKC0000D154
  • Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVOTKC0000D154

Kim Cương

Vỏ vòng tay Kim cương Vàng trắng DKVOTKC0000D154

Giá tham khảo

34.934.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 3.00 - 3.50

Đá chính: Kim Cương

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: 4.6 - 5.0 ly

Kích thước đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Kim cương

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn