• Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTA0000B500
  • Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTA0000B500

Cưới

Vòng tay Cưới Vàng 24K DVVOTTA0000B500

Giá tham khảo

39.171.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 6.05 - 6.53