• Vòng tay Ngọc trai Vàng trắng DNVDTTT0001I033

Ngọc Trai

Vòng tay Ngọc trai Vàng trắng DNVDTTT0001I033

Giá tham khảo

22.553.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.60 - 3.00

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn