• Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107
  • Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107

Phong Thủy

Vòng tay Phong thủy Vàng 24K EPVPTTA0000J107

Giá tham khảo

Liên hệ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.3