• Vòng tay Trẻ em Vàng 18K DVVETVV0000H610

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng 18K DVVETVV0000H610

Giá tham khảo

6.873.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.84 - 1.00