• Vòng tay Trẻ em Vàng 18K DVVETVV0000H614

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng 18K DVVETVV0000H614

Giá tham khảo

9.281.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.40 - 1.80