• Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0007H619
  • Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0007H619

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng 18K LVVETVV0007H619

Giá tham khảo

5.043.440 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.50 - 0.88