• Vòng tay Trẻ em Vàng 24K LVVETTA0000B468
  • Vòng tay Trẻ em Vàng 24K LVVETTA0000B468

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng 24K LVVETTA0000B468

Giá tham khảo

6.020.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 1.00 - 1.00