• Vòng tay Trẻ em Vàng trắng LVVETTT0000H618
  • Vòng tay Trẻ em Vàng trắng LVVETTT0000H618

Vàng

Vòng tay Trẻ em Vàng trắng LVVETTT0000H618

Giá tham khảo

4.772.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.40 - 0.80