• Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H973
  • Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H973

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H973

Giá tham khảo

23.604.280 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.28 - 4.01