• Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H985
  • Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H985

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVDTVV0000H985

Giá tham khảo

24.546.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 3.80 - 4.20