• Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I681
  • Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I681

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I681

Giá tham khảo

29.488.900 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.80 - 5.30