• Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I705
  • Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I705

Vàng

Vòng tay Vàng 18K DVVOTVV0000I705

Giá tham khảo

26.257.300 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 4.80 - 5.30