• Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000H676
  • Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000H676

Vàng

Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000H676

Giá tham khảo

15.195.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.50 - 2.70