• Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000I009

Vàng

Vòng tay Vàng 18K KVVCTVV0000I009

Giá tham khảo

12.410.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 2.00 - 2.20