• Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I015
  • Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I015

Vàng

Vòng tay Vàng 18K LVVXTVV0000I015

Giá tham khảo

5.310.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.80 - 1.10