• Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000P429
  • Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000P429

Vàng

Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000P429

Giá tham khảo

54.866.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 9.00 - 9.70