• Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000Q190
  • Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000Q190

Vàng

Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0000Q190

Giá tham khảo

81.000.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 13.00 - 14.00