• Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0001B364

Vàng

Vòng tay Vàng 24K DVVDTTA0001B364

Giá tham khảo

30.416.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.50 - 5.00