• Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B350
  • Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B350

Vàng

Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0000B350

Giá tham khảo

41.278.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 4.98 - 5.40