• Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0007Q595
  • Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0007Q595

Vàng

Vòng tay Vàng 24K LVVBTTA0007Q595

Giá tham khảo

42.476.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)

Trọng lượng vàng: 5.00 - 5.50