• Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I712
  • Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I712

Vàng

Vòng tay Vàng trắng DVVOTTT0000I712

Giá tham khảo

26.341.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 4.00 - 4.50

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn