• Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0003H656
  • Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0003H656

Vàng

Vòng tay Vàng trắng KVVCTTT0003H656

Giá tham khảo

95.179.800 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 17.30 - 17.80