• Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q182
  • Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q182

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVBTTT0000Q182

Giá tham khảo

7.487.500 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.90 - 1.10