• Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000H998
  • Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000H998

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000H998

Giá tham khảo

5.736.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.89 - 1.15