• Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I001
  • Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I001

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I001

Giá tham khảo

5.416.320 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.87 - 1.12