• Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I003
  • Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I003

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I003

Giá tham khảo

7.388.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.50