• Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I005
  • Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I005

Vàng

Vòng tay Vàng trắng LVVXTTT0000I005

Giá tham khảo

7.388.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 1.30 - 1.50