• Vòng tay Vàng trắng YYVBTTT0000J038

Vàng

Vòng tay Vàng trắng YYVBTTT0000J038

Giá tham khảo

23.678.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 2.90 - 3.20