Bảng Giá Vàng

Giá vàng

Đơn vị tính VND/CHỈ
25/06/2024 7:51 am

Khu vực
Loại vàng Giá mua Giá bán
Vàng miếng SJC 7.900.000 8.250.000
Nhẫn 999.9 7.350.000 7.500.000
Vàng 24K (990) 7.250.000 7.450.000
Vàng 18K (750) 5.100.000 5.535.000
Vàng trắng Au750 5.100.000 5.535.000

Đơn vị tính VND/Chỉ
25/06/2024 7:51 am