Bộ sưu tập Cúc Viên Mãn Vàng 18K, Top 10 sản phẩm vàng Việt Nam

Thành Tựu

Trong suốt hành trình 30 năm rực rỡ, NTJ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và giải thưởng cao quý, góp phần quan trọng đưa nét văn hoá trang sức của miền Nam vươn tầm trên thị trường kim hoàn trong nước.

Bộ sưu tập Cúc Viên Mãn Vàng 18K, Top 10 sản phẩm vàng Việt Nam

Thành Tựu

Trong suốt hành trình 30 năm rực rỡ, NTJ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và giải thưởng cao quý, góp phần quan trọng đưa nét văn hoá trang sức của Miền Nam vươn tầm trên thị trường kim hoàn trong nước.

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2023

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2022

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
– Chuẩn Hội Nhập

Giải thưởng vàng lần thứ nhất
(Bộ nữ trang vàng 18K)

Sản phẩm vàng – Dịch vụ vàng Việt Nam, 2020

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2019

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2018

Cúp vàng Thương hiệu uy tín Việt Nam, 2018

Giải thưởng Nhãn hiệu vàng – Sản phẩm vàng, 2017

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2017

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2012

Cúp vàng Thương hiệu Việt, 2006

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2006

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2005

Cúp vàng Thương hiệu và Nhãn hiệu, 2005

Giải thưởng Thương hiệu Việt, 2005

Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao, 2002

Giải thưởng Vàng lần thứ hai, 2001

Giải thưởng Vàng lần thứ nhất, 2000