CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH & THU ĐỔI

CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tất cả các sản phẩm NTJ bán ra đều có:

 • Hoá đơn bán hàng
 • Được khắc hiệu độc quyền thương hiệu Ngọc Thẩm hoặc NTJ
 • Thông số ký hiệu về chất lượng tuổi vàng

Chính sách thu đổi và bảo hành chỉ được áp dụng đối với các sản phẩm được NTJ bán ra. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác, NTJ có trách nhiệm bảo hành sản phẩm.

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều khoản bảo hành miễn phí:

 • Vệ sinh, đánh bóng và làm mới trong quá trình sử dụng
 • Bảo hành kỹ thuật sản phẩm không cần thêm vàng
 • Nhẫn cưới được miễn phí khắc tên một lần

2. Điều khoản bảo hành có tính phí:

 • Bảo hành kỹ thuật phải thêm vàng, chi phí sẽ bao gồm phần vàng thêm được tính theo trọng lượng vàng, giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch và tiền gia công
 • Kim cương đính trên trang sức bị rớt, trầy xước, mẻ, mòn, nứt; sẽ tính chi phí nguyên vật liệu khi bảo hành (nếu có thể thay thế và sửa chữa được)
 • Ngọc trai, Swarovski và đá màu đính trên trang sức bị rớt đá, trầy xước, mẻ, mòn, nứt; sẽ tính chi phí nguyên vật liệu khi bảo hành (nếu có thể thay thế và sửa chữa được)

CHÍNH SÁCH
BẢO HÀNH & THU ĐỔI

CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Tất cả các sản phẩm NTJ bán ra đều có:

 • Hoá đơn bán hàng
 • Được khắc hiệu độc quyền thương hiệu Ngọc Thẩm hoặc NTJ
 • Thông số ký hiệu về chất lượng tuổi vàng

Chính sách thu đổi và bảo hành chỉ được áp dụng đối với các sản phẩm được NTJ bán ra. Mọi sai hỏng do lỗi kỹ thuật chế tác, NTJ có trách nhiệm bảo hành sản phẩm.

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều khoản bảo hành miễn phí:

 • Vệ sinh, đánh bóng và làm mới trong quá trình sử dụng
 • Bảo hành kỹ thuật sản phẩm không cần thêm vàng
 • Nhẫn cưới được miễn phí khắc tên một lần

2. Điều khoản bảo hành có tính phí:

 • Bảo hành kỹ thuật phải thêm vàng, chi phí sẽ bao gồm phần vàng thêm được tính theo trọng lượng vàng, giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch và tiền gia công
 • Kim cương đính trên trang sức bị rớt, trầy xước, mẻ, mòn, nứt; sẽ tính chi phí nguyên vật liệu khi bảo hành (nếu có thể thay thế và sửa chữa được)
 • Ngọc trai, Swarovski và đá màu đính trên trang sức bị rớt đá, trầy xước, mẻ, mòn, nứt; sẽ tính chi phí nguyên vật liệu khi bảo hành (nếu có thể thay thế và sửa chữa được)

II. CHÍNH SÁCH THU ĐỔI KIM CƯƠNG

1. Kim Cương:

 • Khi Khách hàng bán lại, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % thu vào
 • Khi Khách hàng đổi sang kim cương có giá trị nhỏ hơn, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % thu vào
 • Khi Khách hàng đổi sang kim cương có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % đổi

Tỷ lệ thu đổi:

Kích thước Điều kiện Tỷ lệ thu vào (%) Tỷ lệ đổi (%) Giá
Kim cương tấm dưới 3.0mm Không có 75% 80% Giá trên hoá đơn
Từ 2.5mm đến 2.9mm Có hộp tem kiểm định 75% 80% Giá mua vào trên Bảng giá Công ty tại thời điểm giao dịch
Từ 3.0mm đến 3.9mm 88% 90%
Từ 4.0mm đến 5.9mm 90% 92%
Từ 6.0mm đến 7.2mm 90% 92%

2. Vỏ Kim cương:

Vỏ kim cương phải còn nguyên vẹn và được thu đổi theo trọng lượng vàng trên Giấy bảo đảm và bảng giá vàng niêm yết của công ty tại thời điểm giao dịch.

II. CHÍNH SÁCH THU ĐỔI KIM CƯƠNG

1. Kim Cương:

 • Khi Khách hàng bán lại, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % thu vào.
 • Khi Khách hàng đổi sang kim cương có giá trị nhỏ hơn, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % thu vào.
 • Khi Khách hàng đổi sang kim cương có giá trị tương đương hoặc lớn hơn, giá trị kim cương của Khách hàng sẽ được tính theo tỷ lệ % đổi.

Tỷ lệ thu đổi:

Kích thước Điều kiện Tỷ lệ thu vào (%) Tỷ lệ đổi (%) Giá
Kim cương tấm dưới 3.0mm Không có 75% 80% Giá trên hoá đơn
Từ 2.5mm đến 2.9mm Có hộp tem kiểm định 75% 80% Giá mua vào trên Bảng giá Công ty tại thời điểm giao dịch
Từ 3.0mm đến 3.9mm 88% 90%
Từ 4.0mm đến 5.9mm 90% 92%
Từ 6.0mm đến 7.2mm 90% 92%

2. Vỏ Kim cương:

Vỏ kim cương phải còn nguyên vẹn và được thu đổi theo trọng lượng vàng trên Giấy bảo đảm và bảng giá vàng niêm yết của công ty tại thời điểm giao dịch.

III. CHÍNH SÁCH THU ĐỔI TRANG SỨC

Nhóm 1: Vàng 18K (750), vàng trắng AU750
Nhóm 2: Vàng ta 990, Nhẫn trơn 999.9

 • Đối với tất cả các dòng trang sức, chính sách thu đổi sẽ tính theo trọng lượng vàng cân thực tế tại cửa hàng và giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch
   • Khi bán lại, sản phẩm sẽ được thu theo giá mua vào của loại vàng đó tại thời điểm
   • Khi đổi sản phẩm mới có trọng lượng nhỏ hơn, phần trọng lượng dư sẽ được thu lại theo giá mua vào của loại vàng đó tại thời điểm
   • Khi đổi sản phẩm mới có trọng lượng vàng lớn hơn, sản phẩm cũ sẽ được thu lại theo giá bán ra của loại vàng đó tại thời điểm

  Chính sách trên chỉ có hiệu lực khi đổi sang sản phẩm mới cùng nhóm vàng

 • Đối với tất cả các dòng trang sức, NTJ không thu lại các loại đá: CZ, Swarovski tem, Ngọc trai, chuỗi Ngọc trai, Cẩm thạch, vòng Cẩm thạch, chuỗi phong thuỷ, đá tổng hợp, v.v. và các loại đá quý có màu khác
 • Sản phẩm của Khách hàng khi thu đổi hoặc trả sẽ mất tiền công

III. CHÍNH SÁCH THU ĐỔI TRANG SỨC

Nhóm 1: Vàng 18K (750), vàng trắng AU750
Nhóm 2: Vàng 24K (990), N24K

 • Đối với tất cả các dòng trang sức, chính sách thu đổi sẽ tính theo trọng lượng vàng cân thực tế tại cửa hàng và giá vàng niêm yết tại thời điểm giao dịch
  • Khi bán lại, sản phẩm sẽ được thu theo giá mua vào của loại vàng đó tại thời điểm
  • Khi đổi sản phẩm mới có trọng lượng nhỏ hơn, phần trọng lượng dư sẽ được thu lại theo giá mua vào của loại vàng đó tại thời điểm
  • Khi đổi sản phẩm mới có trọng lượng vàng lớn hơn, sản phẩm cũ sẽ được thu lại theo giá bán ra của loại vàng đó tại thời điểm

  Chính sách trên chỉ có hiệu lực khi đổi sang sản phẩm mới cùng nhóm vàng

 • Đối với tất cả các dòng trang sức, NTJ không thu lại các loại đá: CZ, Swarovski tem, Ngọc trai, chuỗi Ngọc trai, Cẩm thạch, vòng Cẩm thạch, chuỗi phong thuỷ, đá tổng hợp, v.v. và các loại đá quý có màu khác
 • Sản phẩm của Khách hàng khi thu đổi hoặc trả sẽ mất tiền công

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đối với tất cả dòng trang sức:

 • Chế độ bảo hành và thu đổi có thể được thay đổi theo chính sách NTJ tại từng thời điểm
 • Trong trường hợp NTJ thay đổi chế độ bảo hành và thu đổi, Khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng chính sách trên hoá đơn cũ, sau đó mới áp dụng chính sách hiện hành
 • Khi bảo hành và thu đổi, Khách hàng vui lòng mang Hoá đơn bán hàng để đối chiếu và được đảm bảo các quyền lợi bảo hành và thu đổi
 • Trong trường hợp không có Hoá đơn bán hàng, NTJ sẽ hỗ trợ kiểm tra lại sản phẩm; nếu sản phẩm nữ trang do NTJ bán ra sẽ được áp dụng chính sách bảo hành và thu đổi của NTJ

2. Đối với trang sức kim cương:

 • Chế độ bảo hành và thu đổi có thể được thay đổi theo chính sách NTJ tại từng thời điểm
 • Trong trường hợp NTJ thay đổi chế độ bảo hành và thu đổi, Khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng chính sách trên hoá đơn cũ, sau đó mới áp dụng chính sách hiện hành
 • Khi bảo hành và thu đổi, Khách hàng vui lòng mang Hoá đơn bán hàng, Giấy bảo đảm, Giấy kiểm định và hộp tem kiểm định để đối chiếu và được đảm bảo các quyền lợi bảo hành và thu đổi
 • Kim cương khi thực hiện thu đổi phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, bể, nứt mẻ
 • NTJ không thu đổi kim cương không phải do NTJ bán ra hoặc khi Giấy bảo đảm, Giấy kiểm định, hộp tem kiểm định bị mất hoặc rách, tẩy xóa, sửa thông tin
 • Trong trường hợp Khách hàng muốn bán lại sản phẩm, Khách hàng có Giấy bảo đảm nhưng làm mất Giấy kiểm định và hộp tem, NTJ sẽ tháo viên đá ra khỏi vỏ kim cương trước sự chứng kiến của Khách hàng. Quý khách sẽ chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng
 • Không áp dụng gộp nhiều Giấy bảo đảm kim cương để tính theo thu đổi kim cương mới

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Đối với tất cả dòng trang sức:

 • Chế độ bảo hành và thu đổi có thể được thay đổi theo chính sách NTJ tại từng thời điểm
 • Trong trường hợp NTJ thay đổi chế độ bảo hành và thu đổi, Khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng chính sách trên hoá đơn cũ, sau đó mới áp dụng chính sách hiện hành
 • Khi bảo hành và thu đổi, Khách hàng vui lòng mang Hoá đơn bán hàng để đối chiếu và được đảm bảo các quyền lợi bảo hành và thu đổi
 • Trong trường hợp không có Hoá đơn bán hàng, NTJ sẽ hỗ trợ kiểm tra lại sản phẩm; nếu sản phẩm nữ trang do NTJ bán ra sẽ được áp dụng chính sách bảo hành và thu đổi của NTJ

2. Đối với trang sức kim cương:

 • Chế độ bảo hành và thu đổi có thể được thay đổi theo chính sách NTJ tại từng thời điểm
 • Trong trường hợp NTJ thay đổi chế độ bảo hành và thu đổi, Khách hàng sẽ được ưu tiên áp dụng chính sách trên hoá đơn cũ, sau đó mới áp dụng chính sách hiện hành
 • Khi bảo hành và thu đổi, Khách hàng vui lòng mang Hoá đơn bán hàng, Giấy bảo đảm, Giấy kiểm định và hộp tem kiểm định để đối chiếu và được đảm bảo các quyền lợi bảo hành và thu đổi
 • Kim cương khi thực hiện thu đổi phải còn nguyên hiện trạng ban đầu, không trầy xước, bể, nứt mẻ
 • NTJ không thu đổi kim cương không phải do NTJ bán ra hoặc khi Giấy bảo đảm, Giấy kiểm định, hộp tem kiểm định bị mất hoặc rách, tẩy xóa, sửa thông tin
 • Trong trường hợp Khách hàng muốn bán lại sản phẩm, Khách hàng có Giấy bảo đảm nhưng làm mất Giấy kiểm định và hộp tem, NTJ sẽ tháo viên đá ra khỏi vỏ kim cương trước sự chứng kiến của Khách hàng. Quý khách sẽ chịu mọi chi phí kiểm định chất lượng
 • Không áp dụng gộp nhiều Giấy bảo đảm kim cương để tính theo thu đổi kim cương mới