dịch vụ khách hàng

Hướng tới chất lượng dịch vụ cao cấp, NTJ chú trọng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách, đồng thời sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ và hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

dịch vụ khách hàng

Hướng tới chất lượng dịch vụ cao cấp, NTJ chú trọng mang đến trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách, đồng thời sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ và hỗ trợ tận tình trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Hệ thống chi nhánh

Khu vực
Chi Nhánh NTJ06
1A Đường Hùng Vương,
Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0812 536 333
Giờ làm việc: 07:45 - 12:00, 13:30 - 19:45
Chi Nhánh 01
25/2 Nguyễn Huỳnh Đức,
Phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0914 872 838
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh 04
132 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0918 874 801
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh 06
Co.op Mart Mỹ Tho, 35 Ấp Bắc,
Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0944 867 511
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 07
Co.opmart Vĩnh Long,
26 đường 3/2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0944 836 730
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 08
Co.opmart Long Xuyên, 12 Nguyễn Huệ A,
Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0919 940 017
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 11
28 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long,
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0919 940 821
Giờ làm việc: 07:30 - 19:30
Chi Nhánh 09
33 Ngô Quyền, Phường Tân An,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0945 437 686
Giờ làm việc: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00
Chi Nhánh 10
13A1 TTTM Cái Khế, Phường Cái Khế,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0947 469 399
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh NTJ05
209 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0917 981 865
Giờ làm việc: 8:30 - 12:00, 13:30 - 20:00
Chi Nhánh NTJ 04
Co.opmart Sa Đéc, 371 Nguyễn Sinh Sắc,
Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0949 916 565
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh NTJ 08
Co.opmart Trà Vinh,
Nguyễn Đáng, Phường 6, TP. Trà Vinh
Điện thoại: 0914 804 858
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh NTJ 07
Co.opmart Tân An,
1 Mai Thị Tốt, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0919 796 464
Giờ làm việc: 07:30 - 21:30
Chi Nhánh NTJ06
1A Đường Hùng Vương,
Phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0812 536 333
Giờ làm việc: 07:45 - 12:00, 13:30 - 19:45
Chi Nhánh 01
25/2 Nguyễn Huỳnh Đức,
Phường 8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0914 872 838
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh 04
132 Lê Thị Hồng Gấm,
Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0918 874 801
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh 06
Co.op Mart Mỹ Tho, 35 Ấp Bắc,
Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 0944 867 511
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 07
Co.opmart Vĩnh Long,
26 đường 3/2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0944 836 730
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 08
Co.opmart Long Xuyên, 12 Nguyễn Huệ A,
Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0919 940 017
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh 11
28 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long,
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 0919 940 821
Giờ làm việc: 07:30 - 19:30
Chi Nhánh 09
33 Ngô Quyền, Phường Tân An,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0945 437 686
Giờ làm việc: 8:00 - 12:00, 13:30 - 20:00
Chi Nhánh 10
13A1 TTTM Cái Khế, Phường Cái Khế,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0947 469 399
Giờ làm việc: 07:30 - 12:00, 13:30 - 19:00
Chi Nhánh NTJ05
209 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh,
Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 0917 981 865
Giờ làm việc: 8:30 - 12:00, 13:30 - 20:00
Chi Nhánh NTJ 04
Co.opmart Sa Đéc, 371 Nguyễn Sinh Sắc,
Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0949 916 565
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh NTJ 08
Co.opmart Trà Vinh,
Nguyễn Đáng, Phường 6, TP. Trà Vinh
Điện thoại: 0914 804 858
Giờ làm việc: 07:30 - 21:00
Chi Nhánh NTJ 07
Co.opmart Tân An,
1 Mai Thị Tốt, Phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại: 0919 796 464
Giờ làm việc: 07:30 - 21:30

Hệ thống chi nhánh tiêu biểu