Túi giấy đựng trang sức NTJ
Túi giấy đựng trang sức NTJ

HƯỚNG DẪN ĐO SIZE

I. SIZE NHẪN

Cách 1. Đo theo một chiếc nhẫn đo sẵn:

 • Dùng thước kẻ đo đường kính bên trong chiếc nhẫn có sẵn đeo vừa tay
 • Đối chiếu với bảng size nhẫn quy chuẩn của NTJ để tìm ra size nhẫn tương ứng

hình

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh ngón tay cần đo
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện và lấy kết quả chia cho 3.14 để tìm ra đường kính của nhẫn
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size nhẫn quy chuẩn của NTJ để tìm ra size nhẫn tương ứng
 • Nên đo từ 2 đến 3 lần để đảm bảo kết quả chính xác nhất. Khi thời tiết lạnh, ngón tay có thể nhỏ hơn bình thường, nên cộng thêm cho chu vi nhẫn 1mm. Ngược lại, khi thời tiết nóng thì trừ đi 1mm. Trường hợp xương khớp to thì nên đo ở gần khớp (nhưng không phải trên khớp)

hình

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size nhẫn đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800 599 973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

HƯỚNG DẪN ĐO SIZE

I. SIZE NHẪN

Cách 1. Đo theo một chiếc nhẫn đo sẵn:

 • Dùng thước kẻ đo đường kính bên trong chiếc nhẫn có sẵn đeo vừa tay
 • Đối chiếu với bảng size nhẫn quy chuẩn của NTJ để tìm ra size nhẫn tương ứng

hình

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh ngón tay cần đo
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện và lấy kết quả chia cho 3.14 để tìm ra đường kính của nhẫn
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size nhẫn quy chuẩn của NTJ để tìm ra size nhẫn tương ứng
 • Nên đo từ 2 đến 3 lần để đảm bảo kết quả chính xác nhất. Khi thời tiết lạnh, ngón tay có thể nhỏ hơn bình thường, nên cộng thêm cho chu vi nhẫn 1mm. Ngược lại, khi thời tiết nóng thì trừ đi 1mm. Trường hợp xương khớp to thì nên đo ở gần khớp (nhưng không phải trên khớp)

hình

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size nhẫn đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800599973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

II. SIZE VÒNG TAY

Cách 1. Đo theo một chiếc vòng có sẵn:

 • Dùng thước kẻ đo đường kính bên trong chiếc vòng có sẵn đeo vừa tay
 • Đối chiếu với bảng size vòng tay quy chuẩn của NTJ để tìm ra size vòng tương ứng

hình

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh cổ tay, lưu ý quấn trừ hao sao cho kích cỡ thoải mái một chút
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện và lấy kết quả chia cho 3.14 để tìm ra đường kính của vòng tay
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size vòng tay quy chuẩn của NTJ để tìm ra size vòng tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size vòng tay đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800 599 973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

II. SIZE VÒNG TAY

Cách 1. Đo theo một chiếc vòng có sẵn:

 • Dùng thước kẻ đo đường kính bên trong chiếc vòng có sẵn đeo vừa tay
 • Đối chiếu với bảng size vòng tay quy chuẩn của NTJ để tìm ra size vòng tương ứng

hình

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh cổ tay, lưu ý quấn trừ hao sao cho kích cỡ thoải mái một chút
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện và lấy kết quả chia cho 3.14 để tìm ra đường kính của vòng tay
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size vòng tay quy chuẩn của NTJ để tìm ra size vòng tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size vòng tay đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800599973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

III. SIZE LẮC

Cách 1. Đo theo một chiếc lắc có sẵn:

 • Chuẩn bị chiếc lắc có độ rộng tương đương với cổ tay hoặc cổ chân. Sau đó dùng thước kẻ đo chiều dài của chiếc lắc
 • Đối chiếu với bảng size lắc quy chuẩn của NTJ để tìm ra size lắc tương ứng

hình – HÌNH

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh cổ tay hoặc cổ chân
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size lắc quy chuẩn của NTJ để tìm ra size lắc tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size lắc đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800 599 973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

III. SIZE LẮC

Cách 1. Đo theo một chiếc lắc có sẵn:

 • Chuẩn bị chiếc lắc có độ rộng tương đương với cổ tay hoặc cổ chân. Sau đó dùng thước kẻ đo chiều dài của chiếc lắc
 • Đối chiếu với bảng size lắc quy chuẩn của NTJ để tìm ra size lắc tương ứng

hình – HÌNH

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy bề ngang khoảng 5mm và quấn quanh cổ tay hoặc cổ chân
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size lắc quy chuẩn của NTJ để tìm ra size lắc tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size lắc đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800599973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

IV. SIZE DÂY CHUYỀN

Cách 1. Đo theo một sợi dây chuyền có sẵn:

 • Chuẩn bị một sợi dây chuyền có độ rộng và kiểu dáng tương tự chiếc dây chuyền mong muốn và dùng thước kẻ đo chiều dài sợi dây
 • Đối chiếu với bảng size dây chuyền quy chuẩn của NTJ để tìm ra size dây chuyền tương ứng

hình – HÌNH

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy và quấn quanh cổ theo với độ rộng và độ dài dây mong muốn đeo
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size dây chuyền quy chuẩn của NTJ để tìm ra size dây chuyền tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size dây chuyền đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800 599 973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.

IV. SIZE DÂY CHUYỀN

Cách 1. Đo theo một sợi dây chuyền có sẵn:

 • Chuẩn bị một sợi dây chuyền có độ rộng và kiểu dáng tương tự chiếc dây chuyền mong muốn và dùng thước kẻ đo chiều dài sợi dây
 • Đối chiếu với bảng size dây chuyền quy chuẩn của NTJ để tìm ra size dây chuyền tương ứng

hình – HÌNH

Cách 2. Đo thủ công:

 • Cắt một mẩu giấy và quấn quanh cổ theo với độ rộng và độ dài dây mong muốn đeo
 • Dùng bút đánh dấu điểm giao nhau giữa 2 đầu mẩu giấy
 • Dùng thước đo chiều dài mẩu giấy vừa thực hiện
 • Sau đó, đối chiếu với bảng size dây chuyền quy chuẩn của NTJ để tìm ra size dây chuyền tương ứng

*Lưu ý: Cách đo thủ công sẽ không thể cho ra kết quả chính xác nhất. Để biết được size dây chuyền đúng nhất, hãy liên hệ với NTJ qua Tổng đài 1800599973 hoặc đến cửa hàng gần nhất để được nhân viên hỗ trợ đo trực tiếp.