• Bộ trang sức Vàng 24K B534
  • Bộ trang sức Vàng 24K B534
  • Bộ trang sức Vàng 24K B534
  • Bộ trang sức Vàng 24K B534
  • Bộ trang sức Vàng 24K B534

Vàng

Bộ trang sức Vàng 24K B534

Giá tham khảo

Liên hệ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng Ta (990)

Trọng lượng vàng: