• Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBMTTTA000G646
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBMTTTA000G646
  • Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBMTTTA000G646

Ngọc Trai

Bông tai Ngọc trai Vàng trắng DNBMTTTA000G646

Giá tham khảo

6.473.250 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.65

Đá chính: Ngọc Trai

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Bánh men

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn