• Bông tai trẻ em Vàng 18K DVBETVVA000R479
  • Bông tai trẻ em Vàng 18K DVBETVVA000R479
  • Bông tai trẻ em Vàng 18K DVBETVVA000R479

Vàng

Bông tai trẻ em Vàng 18K DVBETVVA000R479

Giá tham khảo

2.103.480 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.24 - 0.26