• Bông tai Trẻ em Vàng 18K LVBETVV0000G603
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K LVBETVV0000G603
  • Bông tai Trẻ em Vàng 18K LVBETVV0000G603

Vàng

Bông tai Trẻ em Vàng 18K LVBETVV0000G603

Giá tham khảo

1.221.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.10 - 0.16