• Bông tai Trẻ em Vàng trắng LVBETTT0000G604
  • Bông tai Trẻ em Vàng trắng LVBETTT0000G604
  • Bông tai Trẻ em Vàng trắng LVBETTT0000G604

Vàng

Bông tai Trẻ em Vàng trắng LVBETTT0000G604

Giá tham khảo

1.210.700 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.10 - 0.15