• Bông tai Vàng 18K DVBGTVV0000R724
  • Bông tai Vàng 18K DVBGTVV0000R724
  • Bông tai Vàng 18K DVBGTVV0000R724

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBGTVV0000R724

Giá tham khảo

5.755.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70