• Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G577
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G577
  • Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G577

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBKTVV0000G577

Giá tham khảo

3.494.000 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40