• Bông tai Vàng 18K DVBVTVV0100H024
  • Bông tai Vàng 18K DVBVTVV0100H024
  • Bông tai Vàng 18K DVBVTVV0100H024

Vàng

Bông tai Vàng 18K DVBVTVV0100H024

Giá tham khảo

3.459.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.30 - 0.40

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn