• Bông tai Vàng 24K CKBV043
  • Bông tai Vàng 24K CKBV043
  • Bông tai Vàng 24K CKBV043

Vàng

Bông tai Vàng 24K CKBV043

Giá tham khảo

7.130.400 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 24K (990)
Trọng lượng vàng: 1.31 - 1.33