• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G184
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G184
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G184

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000G184

Giá tham khảo

7.438.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.80 - 0.90

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn