• Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R724
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R724
  • Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R724

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBGTTT0000R724

Giá tham khảo

5.906.200 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.60 - 0.70