• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G761
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G761
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G761

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000G761

Giá tham khảo

4.048.050 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.45 - 0.55

Đá chính: Swarovski

Màu đá chính: Trắng

Hình dạng đá chính: Hình tròn