• Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000S140
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000S140
  • Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000S140

Vàng

Bông tai Vàng trắng DVBVTTT0000S140

Giá tham khảo

5.266.920 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng trắng Au750

Trọng lượng vàng: 0.37 - 0.42

Đá phụ: Swarovski

Màu đá phụ: Trắng

Hình dạng đá phụ: Hình tròn