• Lắc chân Vàng 18K DVLCTVV0000P786

Vàng

Lắc chân Vàng 18K DVLCTVV0000P786

Giá tham khảo

8.745.600 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.10 - 1.20