• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0000R256

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVV0000R256

Giá tham khảo

7.248.850 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 1.05 - 1.15