• Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVVA000R266

Vàng

Lắc tay Trẻ em Vàng 18K DVLETVVA000R266

Giá tham khảo

5.500.950 VNĐ

Giá tham khảo sẽ thay đổi theo giá vàng, trọng lượng vàng và giá trị viên đá thực tế.

Chi tiết

Loại vàng: Vàng 18K (750)

Trọng lượng vàng: 0.95 - 1.05